Alfabet bosmański

Zgłoszenie do artykułu: Alfabet bosmański

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Alfabet bosmański

Autor słów:

Rogacki, Jerzy

Mendygrał, Andrzej

Melodia:

tradycyjna „The Bosun's Alphabet”

Informacje

Stara pieśń kubryku, pochodząca z II połowy XVIII w., wykorzystywana także jako szanta pompowa. W języku angielskim, kolejnym literom alfabetu przyporządkowane są oczywiście całkiem inne hasła, związane z morzem i nieobce każdemu żeglarzowi. Z konieczności więc nie jest to tłumaczenie dosłowne[1].

Bibliografia

1. 

http://czteryrefy.pl/pl-fr0.html.
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 09.06.2015].