Zgłoszenie do artykułu: Bajka ruska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Postarzał się car ojczulek, postarzał.

Już nawet gołąbka własnymi rękami nie mógł zadusić.

Siedział na tronie złoty i zimny.

Tylko broda mu rosła do podłogi i niżej.

Rządził wtedy kto inny, nie wiadomo kto.

Ciekawy lud zaglądał do pałacu przez okno,

ale Kriwonosow zasłonił okna szubienicami.

Więc tylko wisielcy widzieli co nieco.

W końcu umarł car ojczulek na dobre.

Dzwony biły, ale ciała nie wynoszono. Przyrósł car do tronu.

Nogi tronowe pomieszały się z nogami carskimi.

Ręka wrosła w poręcz.

Nie można go było oderwać.

A zakopać cara ze złotym tronem – żal[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.gintrowski.art.pl/.
Strona poświęcona życiu i pracy artystycznej Przemysława Gintrowskiego [odczyt: 08.03.2016].