Zgłoszenie do artykułu: Balaena

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Balaena

The Balaena

Autor słów:

Rogacki, Jerzy

Melodia:

tradycyjna

Informacje

Na przełomie XIX i XX w. statki wielorybnicze były już wyposażane w silniki parowe. Prędkość odgrywała coraz większą rolę w rywalizacji o pierwsze miejsca na łowiskach i szybki powrót z ładunkiem. „Balaena” (168 stóp długości, 210 BRT, silnik parowy 65KM) wielokrotnie zwyciężała zwyczajowe „regaty” na trasie Dundee (Szkocja) – St. John (Nowa Funlandia), skąd dalej droga prowadziła na północne łowiska. Dzielnie służyła we flocie Dundee aż do 1914 r. Melodia została najprawdopodobniej przeniesiona z Ameryki Północnej, gdzie wcześniej znana była w wersji sławiącej wielorybnik „Polynia” (lub „Polina”)[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://czteryrefy.pl/.
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 09.06.2015].