Ballada o dwóch siostrach

Zgłoszenie do artykułu: Ballada o dwóch siostrach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Były dwie siostry: noc i śmierć

śmierć większa a noc mniejsza

noc była piękna jak sen a śmierć

śmierć była jeszcze piękniejsza

noc była piękna jak sen a śmierć

śmierć była jeszcze piękniejsza

hej noony noony! Haj noony na!

Śmierć była jeszcze piękniejsza

usługiwały siostry dwie

w gospodzie koło rzeczki

przyszedł podróżny i woła: hej!

usłużcie mi szynkareczki

hej noony noony! Haj noony na!

Usłużcie mi szynkareczki

więc zaraz lekko podbiegła noc

ta mniejsza, wiecie ta mądra

nalała, gość się popatrzył w szkło:

zacny – powiada – kordiał

hej noony noony! Haj noony na!

Zacny – powiada – kordiał

lecz zaraz potem podbiegła śmierć

podbiegiem jeszcze lżejszym

podróżny cmok! A kielich brzęk!

Bo kordiał był zacniejszy

hej noony noony! Haj noony na!

Bo kordiał był zacniejszy

spełnił podróżny kielich do dna

i już nie mówił z nikim

widząc, że druga siostra ma

dużo piękniejsze kolczyki

hej noony noony! Haj noony na!

Dużo piękniejsze kolczyki

taką balladę w słotny czas

w oberży „trzy korony”

śpiewał mi hen! w Dublinie raz

John Burton – John nad Johny

hej noony noony! Haj noony na!

John Burton – John nad Johny

Dublin to z balladami kram

niejedną tam się złowi

więc to, com kiedyś słyszał tam

powtarzam Krakowowi

hej noony noony! Haj noony na!

Powtarzam Krakowowi.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kult.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Kult [odczyt: 26.11.2015].