Ballada o kamieniu milowym

Zgłoszenie do artykułu: Ballada o kamieniu milowym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tam gdzie droga pośród łąk skręca w ciemny las,

Milowy kamień, przeszłości ślad,

Pojawił się, nikt nie wie jak.

Mieszkańców wioski zatrwożył fakt,

Że on każdego dnia,

Płakał jak deszcz, śmiał się do łez,

I nie wiedział, że to właśnie życie jest....

Jednak już po kilku dniach, zniknął po nim ślad,

Ponoć go widział gdzieś leśny faun,

Nad wodą był, przy brzegu stał,

Mieszkańców wioski zatrwożył fakt

Że kamień w wodę wpadł.

Płakał jak deszcz, śmiał się do łez ,

Nie mógł wiedzieć, że to takie ważne jest.

Płakał jak deszcz, śmiał się do łez,

I nie wiedział, że to właśnie życie jest...

To właśnie życie jest... To właśnie życie jest...

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://czerwonegitary.pl/.
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 19.05.2015].