Ballada o krawcu, którego nie było

Zgłoszenie do artykułu: Ballada o krawcu, którego nie było

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pan Józek miał zakład za rogiem

otwarty od ósmej do ósmej

pan Józek od mody był bogiem

francuskiej

Co nosić doradzał niewiastom

choć ponoć je czasem rozbierał

i plotka leciała przez miasto

generał

Rozdarte serca pan Józek cerował

bo wprawę miał w palcach że hej

aż żelazkom którymi prasował

na duszach robiło się lżej

Pan Józek miał zakład za rogiem

otwarty od ósmej do ósmej

pan Józek od mody był bogiem

francuskiej

Aż kiedyś odleciał w nieznane

gdzie igły w powietrzu fruwają

podobno też zaszył testament

szukają

Rozdarte serca...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.podbuda.pl/.
Oficjalna strona internetowa Grupy Pod Budą [odczyt: 03.08.2015].