Ballada wagonowa

Zgłoszenie do artykułu: Ballada wagonowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pamiętam, był ogromny mróz

od Cheetaway do Syracuse,

pamiętam, był ogromny mróz...

Od Cheetaway do Syracuse.

Sam diabeł szepnął: Wietrze, wiej

od Syracuse do Cheetaway!

Sam diabeł szepnął: Wietrze, wiej!

Od Syracuse do Cheetaway.

Trzech pasażerów pociąg wiózł

od Cheetaway do Syracuse,

trzech pasażerów pociąg wiózł...

Od Cheetaway do Syracuse.

W moim przedziale wszyscy trzej:

ten z Syracuse, ten z Cheetaway.

W moim przedziale wszyscy trzej,

ten z Syracuse, ten z Cheetaway.

Ten trzeci to był, na mój gust,

nie z Cheetaway, nie z Syracus.

Ten trzeci to był, na mój gust,

nie z Cheetaway, nie z Syracuse.

Mój cudzoziemcze, zostać chciej

gdzieś w Syracuse lub Cheetaway.

Mój cudzoziemcze, zostać chciej

gdzieś w Syracuse lub Cheetaway

Zatęsknisz jeszcze do mych ust,

do Cheetaway, do Syracuse...

Zatęsknisz jeszcze do mych ust,

do Cheetaway, do Syracuse.

Wesele będzie, hejże hej,

od Syracuse do Cheetaway.

Wesele będzie hejże hej,

od Syracuse do Cheetaway.[1], [2]