Betlejem święte

Zgłoszenie do artykułu: Betlejem święte

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Betlejem święte miasteczko wsławione,

Tyś przez Proroków z dawna ogłoszone:

Według proroctwa Micheaszowego,

Z ciebie miał wynijść Wódz ludu Bożego.

To się już dzisiaj spełniło na tobie,

Posiadasz Boga w maleńkiej osobie:

O jakże wdzięcznie brzmią Anielskie pienia.

Wyśpiewujące hymny uwielbienia.

Tych więc Aniołów i my naśladujmy,

Uczcijmy z nimi, z nimi się radujmy,

Wołając: witaj o Panie nad Pany,

Przez Twych Proroków z dawna obiecany.

Już się Proroctwo Dawida spełniło,

Gdy ode wschodu trzech Królów przybyło,

Z wielkiemi dary, niskiemi pokłony,

U nóg Dzieciątka składają korony.

Dziś więc do Pana przybliżmy się społem,

Cześć Mu oddajmy i uderzmy czołem,

Wołając: Panie zmiłuj się nad nami,

A nie racz gardzić naszemi prośbami.[1], [2]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

50 najwięcej używanych kolęd, s. 6.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Zawiera pierwsze dwie zwrotki. Dodatkowo w pierwszej zwrotce zamiast „Betlejem” jest „Betleem”.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.