Zgłoszenie do artykułu: Biała fala

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Woda brzegom podaje muszelki,

szlak słoneczny na falach się skrzy.

Popłyniemy łódeczką niewielką

z tej przystani szuwarów i trzcin.

Z ramionami niech zrosną się wiosła,

pomaluje nas słońce na brąz.

Biała fala nam łódkę poniosła

szlakiem jezior, daleko stąd.

Fale migocą w słońcu i odchodzą,

fale na brzegach gładzą żółty piach.

Stale śpiewają, szumią i szeleszczą,

nie chcą do brzegu jeszcze zanieść nas.

Woda rozbija słońce w złote krążki,

woda upływa jak wakacji dni.

Szkoda, wiatr się uczepił twojej wstążki,

woda wie, co powiedzieć chciałem ci.

Gęste gwiazdy jak leśne maliny,

nad obozem noc zbiera już świt.

Dam ci okręt z masztami z bursztynu,

dam na pewno, lecz jeszcze nie dziś.

Znów się jutro spotkamy nad wodą,

białą falą poniesie nas prąd,

nasza łódka i miłość,

i młodość razem z nami odpłyną stąd.

Fale migocą w słońcu...[1]

Bibliografia