Biało-czerwone kwiaty

Zgłoszenie do artykułu: Biało-czerwone kwiaty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kwiaty polskie

los rozrzucił po świecie.

W obcych portach

czasem spotkasz ich barwę.

/Raz są białe jak astry,

raz czerwone jak malwy

kwiaty polskie

chyba kwitną najpiękniej na świecie./bis

Kwiaty polskie,

chociaż zwiędną, nie zginą,

nawet burza

tylko zegnie ich kształty.

/Potem znowu są proste

i choć płatki opadną,

kwiaty polskie

jutro znowu najpiękniej odrosną./bis

Kwiaty polskie,

choćbym błądził daleko,

będą czekać,

przecież kiedyś powrócę.

/Narwę maków czerwonych, .

astrów niebem bielonych

kwiaty polskie[1]

Bibliografia