Zgłoszenie do artykułu: Biznesmen

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

To złote bity

platynowe płyty

już wszystkie ziomki

z naszej ekipy

znają te rytmy

do tej muzyki

/jest dobrze

czy jest pogrzeb/bis

zwijaj handelek bo już policja jedzie,

jak się zorientują czym handlujesz pójdziesz siedzieć

perskie dywany i greckie kożuchy

złote bransolety mamy pełne brzuchy

złoto!/bis

niemieckie samochody zegarki szwajcarskie

czeskie filmy porno za niedużą kaskę

lewe papiery pozłacane buty

tanie perfumy podrabiane ciuchy

złoto!/bis

/hwdp hwd h h hwdp hwdp

bransolety w górę!/bis

ona tańczy dla mnie

obsypie ją złotem

może jestem biedny

lecz zatańcz jeszcze trochę

może jestem biedny

na zabawę mam ochotę

może jestem biedny

lecz zatańcz jeszcze trochę[1]

Bibliografia