Błękitne rozwińmy sztandary

Zgłoszenie do artykułu: Błękitne rozwińmy sztandary

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Błękitne rozwińmy sztandary

Hymn Sodalicji Mariańskiej

Autor słów:

Jarzębowski, Józef

Autor muzyki:

Gruszewski, R.

Data powstania:

1919

Miejsce powstania:

Warszawa

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 9.

2. 

Laudate Dominum: Chwalcie Pana: śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, s. 10, 11.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

http://www.sodalicjamarianska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=20.
Strona internetowa Solidacji Mariańskiej [odczyt: 16.03.2010].

4. 

http://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=27&sub=53.
Strona internetowa Zgromadzenia Księży Marianów [odczyt: 16.03.2010].