Zgłoszenie do artykułu: Blues bujany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy jestem zmęczona,

Na nogach się słaniam,

To lubię się wybrać

Na lekcję bujania.

Ta lekcja bujania

Nie uczy kłamania,

Tam bujam się sama

Leciutko w kolanach.

Kto chce poznać bluesa,

Niechaj z nami rusza,

Leciutko w biodrach

Jak jeźdźcy w siodłach.

Lekko w kolanach

Jak w dżungli liana,

Rytm nabijamy palcami.

To jest blues, blues bujany!

Lubię, gdy w chmurach

Bujają latawce

Lubię się pobujać

Luźno na huśtawce.

Bo w takim bujaniu

Jest muzyczna dusza,

A każda huśtawka

Pięknie czuje bluesa.

Kto chce poznać bluesa...

– Nie bujaj w obłokach!

Tak w szkole mi mówią.

Ja się bardzo dziwię,

Czemu ich nie lubią?

Te moje obłoki

Mają kształt gitary

– Chcesz się pobujać?

Właśnie szukam pary!

Kto chce poznać bluesa...[1]

Bibliografia