Zgłoszenie do artykułu: Bo czasem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Spadasz na mnie

ciężką chmurą

w nocy gdy

nie widzi nikt

Po policzkach

smutki płyną

budzi mnie mój

własny krzyk

Bo czasem

jesteś snem

bolesnym, okrutnym snem

Nie, ja nie chcę by

pierwszy krzyk

słońca za oknem

spłoszył go mi

Bo czasem

jesteś snem

łagodnym, słodkim jak sen

Choć czasem

jesteś snem

bolesnym, okrutnym snem

Lecz jesteś snem

z którego nie chcę

obudzić się.[1]

Bibliografia

1. 

http://kayah.pl
Oficjalna strona internetowa Kayah [odczyt: 05.02.2013].