Brzydula i rudzielec

Zgłoszenie do artykułu: Brzydula i rudzielec

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Brzydula i rudzielec

niby nic, a jednak wiele,

niby nic, a spróbuje być choć raz brzydulą,

tak jak ja!

Bo ja mam włosy rude,

nie miedziane, nie kasztan, nie mahoń

tylko rude, po prostu rude,

jak lisia skórka latem.

Nikt nie pamięta mega imienia

za to brzydulę każdy dobrze zna.

Od wielu lat nic się już nie zmienia,

nawet mój chłopiec nazywa mnie tak.

Brzydula i rudzielec

niby nic, a jednak wiele,

niby nic, a spróbuj być brzydulą

tak jak ja![1]