Zgłoszenie do artykułu: Buffo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Najpierw minie nasza miłość,

Potem sto i dwieście lat,

Potem znów będziemy razem:

Komediantka i komediant,

Ulubieńcy publiczności,

Odegrają nas w teatrze.

Mała farsa z kupletami,

Trochę tańca, dużo śmiechu,

Trafny rys obyczajowy

I oklaski.

Będę śmieszny nieodparcie

Na tej scenie, z tą zazdrością.

Będę śmieszny nieodparcie

W tym krawacie.

Moja głowa zawrócona,

Moje serce i korona,

Głupie serce pękające,

I korona spadająca.

Będziemy się spotykali,

Rozstawali, śmiech na sali,

Siedem rzek i siedem gór,

Między sobą obmyślali.

I jakby nam było mało

rzeczywistych klęsk i cierpień

– dobijemy się słowami.

Dobijemy się słowami.

I się potem pokłonimy

I to będzie farsy kres.

Spektatorzy pójdą spać

ubawiwszy się do łez.

Oni będą ślicznie żyli,

oni miłość obłaskawią,

Oni będą ślicznie żyli,

tygrys będzie jadł z ich ręki.

A my wiecznie jacyś tacy,

a my w czapkach z dzwoneczkami,

w ich dzwonienie barbarzyńsko

zasłuchani./bis[2]

Bibliografia