Cała sala śpiewa

Zgłoszenie do artykułu: Cała sala śpiewa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Był raz bal na sto par,

pan wodzirej wprost szalał po sali.

Koszyk raz, kółko dwa,

a pod oknem samotnie, bez pani

siedział pan, smętny pan,

taki, co to nie pije, nie pali,

a tłum szalał, hiszpański walc

cud ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak:

   Cała sala śpiewa z nami,

   tańcząc walca, walczyka parami,

   na tym balu nad balami,

   takim co się pamięta latami,

   gdzieś Hiszpania za górami,

   a tu zima, karnawał jest z nami,

   raz się żyje, zakręćmy walczyka ten raz,

   hiszpański walczyk w sam raz.

Więc ten pan, smętny pan,

zdenerwował się wtedy okropnie.

Pojął, że właśnie on

może życie przesiedzieć przy oknie.

Nagle wstał, ruszył w tan,

walc hiszpański mu dodał odwagi,

z tłumem szalał,

hiszpański walc cud ten wyprawił

i wszyscy śpiewali go tak:

   Cała sala śpiewa z nami...[1]