Zgłoszenie do artykułu: Campanero

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Campanero

The Campanéro

Autor słów:

Rogacki, Jerzy

Mendygrał, Andrzej

Melodia:

tradycyjna

Informacje

Pieśń znana na saletrowych szlakach, wiodących wokół Przylądka Horn do Ameryki Południowej, gdzie śpiewano ją głównie jako szantę kabestanową i pompową. Śpiewano ją także przy załadunku kawy w portach brazylijskich w poł. XIX w. Żegluga na pokładzie „Campanéro” na pewno nie była wycieczką do egzotycznych portów. Fatalny stan techniczny statku, pijany kapitan, oficerowie o skłonnościach sadystycznych i załoga składająca się z przypadkowo zebranych, mocno podejrzanych osobników – to swego rodzaju norma[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://czteryrefy.pl/.
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 09.06.2015].