Cesarzówna na wojnie

Zgłoszenie do artykułu: Cesarzówna na wojnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cesarzówna na wojnie

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Informacje

Utwór jest rozpowszechniony w Małopolsce, natomiast na na Rusi Węgierskiej, Spiszu oraz Morawach występuje w języku ruskim. Jeśli chodzi o tereny nadwiślańskie to pieśń znana jest tylko pod Wiślicą. Jej pochodzenie jest niewątpliwie morawskie i przedostaje się do polskiej tradycji, gdyż wykonuje się ją w mieszanych pułkach pod względem narodowościowym.

Czasami w tekście zamiast o cesarzu, śpiewa się o włościaninie, który otrzymał nakaz od władcy, aby przekazał synów na służbę wojskową,

jednak poddany nie może wypełnić zalecenia, gdyż nie posiada potomków[1].

Bibliografia

1. 

Polska pieśń ludowa: wybór, s. 98, 99.

2. 

Wisla_miesiecznik_geograficzno-etnograficzny_0000_14, s. 282.
Tekst pochodzi z Krzeszowic.