Zgłoszenie do artykułu: Chłopcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę

Szukają czegoś co wypełni im czas

Rzucają kamieniami w koła samochodów

I patrzą na spódnice dziewczyn

Które nie chcą ich znać

Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę

Bo wieczorami nie widać szarości

Nie widać brudnych ulic

A latarnie nie świecą

I można udawać, że można na spacer pójść

Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę

Marzą o życiu w dalekich krainach

Spoglądając w puste lornetki butelek

Dyskutują o amerykańskich filmach

Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę

Siadają na chodniku i palą jointy

Robią wszystko, żeby stąd uciec

Kiedy wreszcie mogą

To wtedy nie mogą się ruszyć[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.myslovitz.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Myslovitz [odczyt: 02.04.2014].