Chłopski hymn rumuński

Zgłoszenie do artykułu: Chłopski hymn rumuński

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Róbcie miejsce dla chłopów nie mających nazwisk i praw,

bo przychodzą ci, którzy dotychczas nie mogli wypowiedzieć się.

Ale oni orali i sieli ziemię, a obecnie idą rwącą falą potopu

z nowym wyznaniem (credo) w piersiach.

My nosiliśmy poprzez stulecia armatę i pług,

słońce paliło nam twarz,

a na czole perliła się rosa.

Musieliśmy zbierać ziarenko po ziarenku,

sami ciągnęliśmy i prowadziliśmy pług.

Tak my chcemy, żeby było w nowej Rumunii,

– niech należą do nas płody naszej pracy.[1]

Bibliografia

1. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 10, 11.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. Prezentujemy zawarte w publikacji tłumaczenie tekstu z języka rumuńskiego.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.