Cicha śmierci

Zgłoszenie do artykułu: Cicha śmierci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cicha śmierci
Dedykacja: Pani Marii z Lewickich Mayerowej

Autor słów:

Shakespeare, William

Autor muzyki:

Gall, Jan Karol

Informacje

Pieśń została wydana przez Piwarskiego ok. 1893-1899 roku, ze słowami w języku polskim i niemieckim, są to nader swobodne tłumaczenia z angielskiego. Pieśń ta jest jedynym urywkiem pozostałym z pisanej przez Galla ok. 1887 roku opery pt. Viola do słów Szekspira z Wieczoru Trzech Króli. Śpiewa ją księciu Orsino Pajac (Śmieszek) w IV scenie II aktu. Charakter pieśni, rytmika i nastrój wzorowane są na włoskich pieśniach ludowych (siciliana)[1].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.