Gall, Jan Karol

Zgłoszenie do artykułu: Gall, Jan Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gall, Jan Karol

Gall, Jan

Data urodzenia:

1856

Data śmierci:

1912

Informacje

Kompozytor. Studiował kompozycję u Franza Krenna we Wiedniu oraz u Josepha Rheinbergera w Monachium. Studia uzupełniał u Franciszka Liszta w Weimarze. Był wicedyrektorem Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, profesorem śpiewu w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, recenzentem w pismach polskich i niemieckich. Opublikował prawie 400 kompozycji – pieśni na głos i fortepian, utwory chóralne, kantaty, operę komiczną Viola (na podstawie Williama Szekspira), utwory fortepianowe[1].

Bibliografia