Gall, Jan Karol

Zgłoszenie do artykułu: Gall, Jan Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Gall, Jan Karol

Gall, Jan

Data urodzenia:

1856

Data śmierci:

1912

Informacje

Kompozytor. Studiował kompozycję u Franza Krenna we Wiedniu oraz u Josepha Rheinbergera w Monachium. Studia uzupełniał u Franciszka Liszta w Weimarze. Był wicedyrektorem Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, profesorem śpiewu w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, recenzentem w pismach polskich i niemieckich. Opublikował prawie 400 kompozycji – pieśni na głos i fortepian, utwory chóralne, kantaty, operę komiczną Viola (na podstawie Williama Szekspira), utwory fortepianowe[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.