Cichy wielbiciel

Zgłoszenie do artykułu: Cichy wielbiciel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Czemu dzwoni w środku nocy nie wiadomo po co.

Może go uczucie do mnie dręczy zwłaszcza nocą.

Milczy długo i namiętnie na dowolny temat.

Dziwny jakiś albo nie ma nic do powiedzenia.

Cichy wielbiciel, liryczny prowokator, ambiwalentny,

nieśmiały adorator. Czy ma zamiary dobre czy złe?

Czemu akurat wybrał mnie? Ironia losu.

Z takim niczego przeżyć nie sposób.

Nawet jeżeli kocha nad życie, co z tego skoro kocha

zbyt skrycie? czemu na mnie tak się zawziął?

Jestem jaka jestem.

Czemu właśnie mnie uczynił adresatką westchnień?

Czy ośmielić go do zwierzeń, czy zniechęcić raczej?

Duży kłopot sprawia taki małomówny facet.

Cichy wielbiciel. Senny marzyciel.

Serca dręczyciel. Cichy wielbicie...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://anna-maria-jopek.com/
Oficjalna strona Anny Marii Jopek [odczyt: 16.05.2015].

3. 

Katalog Biblioteki Narodowej