Cień anioła stróża

Zgłoszenie do artykułu: Cień anioła stróża

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Cisza nic nie słychać

prócz bicia mojego serca

dzisiaj jest ta chwila

że szczęśliwa jestem nie ja

Gdyby ból co czuję

mógł uskrzydlać

byłabym już aniołem

od jutra

Gdyby ten ból co czuję

mógł rozjaśniać

byłabym w oknie twym

jak gwiazda

Dziwi dziwi dziwi

na ziemi takie piekło

dziwi dziwi dziwi

że jeszcze dziwi mnie jak dziecko

dziwi dziwi dziwi

że jeszcze serce mi nie pękło na pół

Gdyby ból co czuję

mógł uskrzydlać

byłaby w oknie twym

cieniem anioła stróża

Gdyby ten ból

mógł w wodę mnie zamienić

spadłabym już na twą głowę.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kayah.pl
Oficjalna strona internetowa Kayah [odczyt: 05.02.2013].