Cóż się to dzieje

Zgłoszenie do artykułu: Cóż się to dzieje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cóż się to dzieje

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Melodia tej kolędy zapisana jest w dwóch rękopisach karmelitanek oraz wszystkich rękopisach benedektynek staniąteckich od 1705 roku. Podajemy ją za kantyczką karmelitariską Chybińskiego, gdzie pieśń nosi tytuł Admiracja.

Tekstu żadne kantyczki aż do ostatnich czasów nie drukowały, zawierają go natomiast rękopisy karmelitanek BJ 3640, 3642 i 3647 oraz rękopis BJ 3639. Liczy tam 7 zwrotek, z których podajemy 3 początkowe[1].

Bibliografia