Cuda... Cuda... Cuda...

Zgłoszenie do artykułu: Cuda... Cuda... Cuda...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ewangelia uczy nas,

Że był kiedyś cudów czas.

W Polsce Sławka(1) stał się cud,

Że za rządem poszedł lud.

Cuda, cuda, cuda,

Cud to nie nowinka:

Wrzuca człek dwadzieścia dwa(2)

Wypada jedynka(3).

U nas w kraju kryzys fest,

Sławek mówi „byczo jest”.

Gdy potrzebny będzie cud,

W całym kraju zniknie głód.

Cuda...

Nie narzekaj, jeśli źle,

Lepiej co dzień modlić się.

Bo kto wiarę w sercu ma,

Temu Bozia papu da.

Cuda...[1]


(1) płk. Sławek – jeden z najbliższych współpracowników Piłsudskiego, ówczesny premier rządu

(2) 22 – numer komunistycznej listy wyborczej

(3) jedynka – numer listy sanacyjnego BBWR (Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem)