Zgłoszenie do artykułu: Cyfry

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Trzy razy siedem – dwadzieścia jeden!

Sześć razy osiem – czterdzieści osiem!

Pięć razy pięć – dwadzieścia pięć!

Uważaj, cyfry chcą zdobyć Cię!

Jeszcze nie mówisz,

Żyjesz jak w niebie

A już musisz liczyć,

Liczyć na siebie.

A potem guzy

Liczysz pasjami,

I słyszysz wkoło:

– Licz się ze słowami!

I nagle stwierdzasz

W wielkiej ciszy:

– Ten piękny świat

się ze mną nie liczy!

Zostaje On,

Twój chłopak, skarbie,

Zanim Ci powie:

– Nie licz na mnie!

Cyfry, cyfry, to się nie zmienia!

Wchodzą w Twe życie, nie do zniesienia!

Cyfry, cyfry, tabliczka mnożenia,

A to jest naprawdę tabliczka dzielenia!

Cyfry, cyfry, drapieżne ptaki,

Znów ich brakuje, gdy trzeba płacić,

Cyfry, cyfry, mróweczki czasu,

Cyfry dla dziewczyn i dla chłopaków!

Cyfry – zakazy,

Film od lat...!

Walka na punkty,

Cyfrowy świat!

Boląca trójka

W szczęce pulsuje!

W dzienniku trója,

Życie truje!

Cyfry pod kołdrę

Wtykają nos,

– Ile masz lat?

– Jaki masz wzrost?

Numery butów,

Numerki w szatni,

Miałeś być pierwszy,

Jesteś ostatni!

Cyfry, cyfry, to się nie zmienia!

Wchodzą w Twe życie bez wytchnienia.

Cyfry, cyfry, tabliczka mnożenia,

A to jest naprawdę tabliczka dzielenia.

Cyfry, cyfry, drapieżne ptaki,

Znów ich brakuje, gdy trzeba płacić,

Cyfry, cyfry, mróweczki czasu,

Cyfry dla dziewczyn i dla chłopaków![1]

Bibliografia