Zgłoszenie do artykułu: Czas komety

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Biały welon, gwiezdny tren

Patrząc w niebo słucham Cię

Słowa, które nic nie znaczą

Tylko aniołowie płaczą

Ciepły deszcz całuje twarz

„Może kiedyś przyjdzie czas” –

Mówisz tak - choć wiem, że kłamiesz

Nie uciekam z Twoich ramion

Ona jest czernią i bielą

Ona jest smutkiem i nadzieją

Ona ostatnią bogów wybranką

Moją sekretną siostrą i kochanką

Szłam aż z nocą przegrał dzień

Wolno odwróciłam się

Blask komety wyrysował

Zimny cień na mojej drodze

Dałam jej w ofierze lęk

Piłam światło jakby krew

Mój ból wsiąkał z deszczem w ziemię

Takie dziwne oczyszczenie

Ona jest czernią i bielą...

Jutro znów powrócę by dotknąć jej

Nieśmiertelna wzywa mnie

Już nie czuję chłodu gdy pada deszcz

Mogę znowu z tobą być tutaj gdzie

Nieśmiertelna daje mi swoją krew

Nie pytając nawet czy jej chcę

Ona jest czernią i bielą...

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.anja.pl/
Strona internetowa zespołu Closterkeller [odczyt: 27.02.2015].