Czym jest wiary sens

Zgłoszenie do artykułu: Czym jest wiary sens

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Od lat zemsta rządzi światem

i tak wiara sporem jest

na świat przychodzi dziś bohater

to znak, że człowiek z Bogiem walczyć chce

gdzie są bogowie

gdzie widać wiary sens

kto będzie kolejny

kto na tej liście jest

czy przemoc i terror

zawładnie całym światem

czy wzorcem na życie

jest walka kata z katem

i znów światem włada trwoga

już nikt nie wierzy w swego Boga

i tak ciągle trwają wojny

i ty nie będziesz nigdy wolny

gdzie są bogowie

gdzie widać wiary sens

kto będzie kolejny

kto na tej liście jest

czy przemoc i terror

zawładnie całym światem

czy wzorcem na życie

jest walka kata z katem

co dzień w ziemię wsiąka krew

co noc niespokojny sen

już czas do biblii popatrzyć

już czas zrozumieć i wybaczyć

gdzie są bogowie

gdzie widać wiary sens

kto będzie kolejny

kto na tej liście jest

czy przemoc i terror

zawładnie całym światem

czy wzorcem na życie

jest walka kata z katem.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 21.12.2015].