Czyści jak łza

Zgłoszenie do artykułu: Czyści jak łza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nie, kłam kochany nie kłam,

że wszystko piekłem, niedobrym snem.

Uwierz są tu i ówdzie zwyczajni ludzie

i ja to wiem.

Może na bulwarze w Sadonikach

szczęścia wypatruje tęskny wzrok,

może gdzieś w kolejce u rzeźnika, a my tuż , tuż o krok

Czyści jak łza radości,

czyści jak łza miłości,

beż żadnej zawiłości, czyści jak łza.

Czyści jak łzy płyniemy

po policzkach ziemi

nim kiedyś w niej znikniemy, czyści jak łza.

Nie kłam, kochany nie kłam,

że wkoło wściekła, panuje złość.

Ufaj ,melodii słuchaj,

melodii serca słuchaj

melodii serca nigdy dość.

W tajemniczym kwiatu medalionie

rzewne nutki graweruje czas

ty i ja samotni na balkonie

słuchamy jak dźwięczą w nas

Czyści jak łza radości...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.czerwonytulipan.olsztyn.pl
Strona internetowa zespołu Czerwony Tulipan [odczyt: 06.06.2015].