Dawno i daleko

Zgłoszenie do artykułu: Dawno i daleko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Znów najdalej jesteś ty.

Znów wracają dawne dni.

Ktoś widział, jak wierzchołkami szła drzew,

Ktoś widział, jak szła grzbietami fal.

A była tu; jeszcze uśmiech jej trwa.

Chwili tej został cień.

Pomóż mi odnaleźć ją,

Pomóż mi zatrzymać ją,

Mój lesie, mój wietrze.

Ptaków klucz niech wstrzyma bieg,

Wstęgi rzek niech przetną ślad

Jej drogi dalekiej.

Kwiatów deszcz niech spadnie z drzew,

Milion gwiazd niech płonie znów

Najjaśniej, najwyżej.

Wtedy dom odnajdę jej;

Z tą nadzieją jestem znów

Im dalej, tym bliżej.

Znów najdalej jesteś ty.

Znów wracają dawne dni.

Ktoś widział, jak z Cyganami szła w świat,

Ktoś widział, jak zamykały się drzwi.

A była tu; jeszcze chwila ta trwa.

Śpiewem jej echo drży.

Pomóż mi odnaleźć ją,

Pomóż mi zatrzymać ją,

Mój lesie, mój wietrze.

Ptaków klucz niech wstrzyma bieg,

Wstęgi rzek niech przetną ślad

Jej drogi dalekiej.

Pozwól mi odnaleźć ją,

Pozwól mi zatrzymać ją,

Mój lesie, mój wietrze.

Pochyl ku mnie szczyty gór.

Napnij dla mnie tęczy łuk,

Mój świecie, mój świecie.

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://czerwonegitary.pl/
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 20.05.2015].