Zgłoszenie do artykułu: Dom nad Odrą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kiedy w rzece wieczorem

płynie światło księżyca,

kiedy łąką i polem

idzie sen przez granicę,

wtedy siadam przed domem,

grają świerszcze w zagrodach,

świecą gwiazdy znajome,

jutro będzie pogoda.

Mój dom nad Odrą wśród polnej ciszy,

z domu nad Odrą szmer fali słyszę.

W domu nad Odrą najbliżsi moi,

mój dom ojczysty nad Odrą stoi.

Kiedy rano na wodzie

słońce blaski rozsiewa,

kiedy w moim ogrodzie

ptak wesoło zaśpiewa,

idę rosą po trawie

wzdłuż zagonu pszenicy

i sąsiada pozdrawiam

z tamtej strony granicy.

Mój dom nad Odrą...[1]

Bibliografia

1. 

Nasze piosenki, s. 174, 175.