Drogi pełne słońca

Zgłoszenie do artykułu: Drogi pełne słońca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nad nami błękit nieba, a w sercu kwitnie maj.

Młodości, śpiewaj! Radości, śpiewaj!

Piosenka razem z nami, czy z wiatrem, czy pod wiatr.

Młodości, śpiewaj! Radości, śpiewaj!

Kto z nami w równym marszu – ten brat.

Przed nami wszystkie drogi pełne słońca,

przed nami piękny i ciekawy świat.

Śpiewaj! Z piosenką tęczowymi drogami

przemierzysz pół świata.

Nigdy już nie będziesz sam!

Nigdy już nie będziesz sam!

Dokoła drzew korony, czerwono kwitnie mak.

Przyrody urok! Młodości urok!

I uwierz, przyjacielu, że w tym życia jest smak,

Przyrody urok! Młodości urok!

I uwierz, że w tym życia jest smak![2]

Bibliografia