Drugie nadejście Mesjasza

Zgłoszenie do artykułu: Drugie nadejście Mesjasza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wśród nędznych domów i szarych ulic

przeszedł właśnie on

zakwitły kwiaty pod brudnym murem

i przestał śmierdzieć smog

już ktoś go sprzedał

syreny jęk

on stał bezbronny,

tak samotny

i nikt nie bronił go

ludzie płynęli

wszyscy obok

wtopieni w miasta tło

już go zabrali

zamknęli drzwi

dwa tysiąclecia na nową szansę

w uśpieniu czekał świat

gdy przybył Mesjasz

nikt go nie witał

zabrakło prostych słów

umarła prawda

w królestwie kłamstw

i odszedł smutny,

milcząc i płacząc

na drodze opadł kurz

nad horyzontem

zgasła gwiazda

i zapomniano go

dumni kapłani

sprzedali krzyż

objawił się Mesjasz

wyje wściekły tłum

rzucają kamienie

postawili krzyż

sprzedali Mesjasza

płacze za nim tłum

uklękli przed krzyżem

on nie słyszy już.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 21.12.2015].