Drużyna harcerska

Zgłoszenie do artykułu: Drużyna harcerska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Czy wiosny blask, czy zimy szron,

czy szumi las, czy gwiazdy drżą,

księżyca nów czy słońca kwiat,

bądź wesół, zdrów, przed tobą świat.

Dziś my, harcerska drużyna,

niesiemy serc naszych śpiew

po miastach, wioskach, dolinach

na wolnej Ojczyzny zew.

Wróg chciał nas zgnębić i zniszczyć,

odebrać młodości czar,

dziś sen już jasny się wyśnił

o Polsce, która w nas trwa.

Idziemy w świat przez życia mgły,

piosenka gra w nóg prężny rytm,

a każdy z nas: i ćwik, i zuch

przez słońca blask woła „Czuj, duch!”

Dziś my, harcerska drużyna...[1]

Bibliografia