Zgłoszenie do artykułu: Dwa razy dwa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdzie ten świat uproszczony,

świat, co ma cztery strony,

białe dni, czarne noce,

świat najprostszy pod słońcem, słońcem, słońcem...

Z zielonych lat,

gdzie ten pierwszy, najprostszy świat?

Bo kto się zna, zna na świecie,

kto na nim się dobrze zna?

Kto pewien jest, ile będzie

Dwa razy dwa, dwa razy dwa, dwa razy dwa?!

Tu dzień za dniem jak premiery,

nie zawsze wiesz, co się gra...

Nie zawsze już bywa cztery

dwa razy dwa, dwa razy dwa, dwa razy dwa!

Któż wiedział, że samo życie

rozwiązań tak wiele da,

że jak na złość nam nie wyjdzie

dwa razy dwa, dwa razy dwa, dwa razy dwa?

A jednak to ludzie cenią,

to nawet swój urok ma,

że w życiu, nie jak w mnożeniu,

dwa razy dwa, dwa razy dwa, dwa razy dwa...

Dziś śmieszy nas, tylko śmieszy

ktoś, co to się niby zna,

a chciałby świat tak wymierzyć:

dwa razy dwa, dwa razy dwa, dwa razy dwa

Czy to cztery, dwa razy dwa?[1], [2]