Dziedzina ojczysta

Zgłoszenie do artykułu: Dziedzina ojczysta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mnie wszystko tak cieszy,

Co swojskie, co nasze,

i ludzie mi drodzy i mili;

I nie wiem, co milsze

Nad swojskie poddasze?

Nad ptaka, co w krzakach wciąż kwili?

Nad matkę, co w bieli

Len przędzie w świetlicy?

Nad ziemię, co zboże nam rodzi?

Nad gwiazdkę, co w czystej

Odbija krynicy?

Nad miesiąc, co z lasu wychodzi?

I nie wiem, co milsze,

Nad ludzkie wejrzenie?

Co czystsze, nad wodę przeczystą?

Co lepsze, nad dobre

U ludzi wspomnienie?

Co droższe, nad ziemię ojczystą?[1], [2]