Dzień dobry, kraju nasz...

Zgłoszenie do artykułu: Dzień dobry, kraju nasz...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Daleko stąd do białej róży,

co przed mym domem płatki mruży,

daleko stąd –

tu noce pełne są tęsknoty,

więc powracają samoloty

na stary ląd.

Dzień dobry, kraju nasz zielony,

jak dobrze ujrzeć ciebie znów,

brać w skrzydła twoje nieboskłony

błyszczące jak lipcowy głóg,

bo życie nasze jest dla ciebie

i młodość nasza pośród gwiazd,

choć jak meteor w czarnym niebie

czasami zgaśnie któryś z nas.

Rodzinna wiosko i ulico,

dziewczyno, różo, sosno z gór,

my wysrebrzoną błyskawicą

bronimy waszych gwiazd i chmur.

Jak bystra chmurka dzień przepłynie

przy białej róży i dziewczynie,

lecz przyjdzie czas,

że znowu pośle nas tęsknota

w skrzydlatych naszych samolotach

do gwiazd, do gwiazd.

Dzień dobry, kraju nasz zielony...[1]

Bibliografia