Dzień pierwszy

Zgłoszenie do artykułu: Dzień pierwszy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nic oprócz ciszy nie było na świecie

Podał mężczyzna dłoń swej kobiecie

Kiedy krwi poryw w ich sercach drgnął śmielszy

Nastał dzień pierwszy

Gdy zajaśniała tajemnym płomieniem

Spytał gdzie rosną wierzby i złocienie

Nocą przecięły niebo białe smugi

Wieszcząc dzień drugi

Kroczyli razem dostojni jak drzewa

Co trwają razem czy wiatr czy ulewa

Gruszki spadały wprost w koszyki dzieci

W błogi dzień trzeci

A gdy spytała cicho gdzie jest woda

On jej kaczeńce w drżących dłoniach podał

Nad stawem śmiercią pachniało i trzciną

Czwarty dzień minął

Czas kręcił młyńskim kołem tego stadła

Coś zadzwoniło łza do wody wpadła

A na kolczastych drutach kruk złowieszczy

Dzień piąty wieścił

On nic nie mówił i milczała ona

W oczach płonęła ponura szalona

Miłość a szczęścia już wypili wino

Szósty dzień minął

I nic nie było na świecie prócz ciszy

Księżyc utonął w czarnej nieba niszy

Wiedźmy jak Parki stały wokół studni

Minął dzień siódmy

Czas kataryniarz zanucił piosenkę

O tym że ręka znów odnajdzie rękę

I że dzień pierwszy błogi jak kochanie

Znowu nastanie[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.egeppert.com
Oficjalna strona internetowa Edyty Geppert [odczyt: 24.10.2013].