Dziś radość na Syonie

Zgłoszenie do artykułu: Dziś radość na Syonie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

INTROIT

Dziś radość na Syonie – Gdyż tam ...(1) święty(2)

Po swym chwalebnym(3) zgonie – Do chwały Świętych wzięty.

GLORIA

Niech Bogu w niebie chwała – Brzmi nigdy nieskończona,

Niech spocznie ziemia cała – Pokojem obdarzona.

My też chwalimy Ciebie, – My Ciebie uwielbiamy.

O Ojcze Ty nasz w niebie, – My dzięki Ci składamy.

EWANGELIA

Naukę wyznawamy. – Przyniósł ją nam Syn Boży.

I rozum poddawamy. – A nikt sobą nie trwoży.

I chętnie jej słuchamy, – Bo niesie nam zbawienie.

I rozkaz jej spełniamy, – Bo szczęście w tern jedynie.

CREDO

Bóg jeden w Trójcy Świętej – Nad nami sam panuje.

A mocy Jego niepojętej – Nasz rozum nie pojmuje:

Nikt pojąć Cię nie może, – Choć wszędzie uzna Ciebie.

Potężny, dobry Boże, – Na ziemi tu i w niebie.

OFFERTORIUM

Ofiaręć zanosimy – Nasz Boże nieskończony!

O łaski Cię prosimy. – Przed grzechem znów obrony

U Ciebie tu szukamy. – O przyjmij nas łaskawie.

Odmowy nie doznamy – W tej ważnej naszej sprawie.

SANCTUS

Śpiewajmy z Aniołami – O Święty, Święty, Święty

Pan nasz włada mocami – W istności niepojęty.

Majestat Jego wielki – I nigdy niezgłębiony

Zdumiewa rozum wszelki, – Boć jest nieogarniony.

BENEDICTUS

O Jezu utajony – W Najświętszym Sakramencie

Od wszystkich bądź uczczony – Dziś i w każdym momencie.

Hosanna Ci śpiewamy, – Żeś zstąpił z wysokości.

Pamiątkę rozważamy – Ku nam Twojej miłości.

AGNUS DEI

O Jezu, dobry Panie, – Błagamy Cię ze łzami,

O pokaż zlitowanie – Nad nami grzesznikami.

Za grzechy śmierć poniosłeś – W obliczu ziemi, słońca.

Lecz moc ciemności zniosłeś – A sam władniesz bez końca.

KOMUNIA

Do serc Cię zapraszamy, – O drogi Zbawicielu.

Odwagę na to mamy, – Boś Ty, Pocieszycielu!

Sam przyjść się ofiarował – Pod postaciami chleba

I bardziej się darował – Nam, niż mieszkańcom nieba.

ITE MISSA EST

Jednego pożądamy: – Abyś nam błogosławił:

My za to serca damy – A każdy będzie sławił

Twą dobroć niezmierzoną, – Żeś Ojcem Swego ludu,

Że nam śpieszysz z obroną – Wśród nieszczęść, walk i trudu.[1]


(1) Stanisław, Wincenty, Alojzy itp.

(2) Jadwiga, Bronisława święta

(3) męczeńskim

Bibliografia