Dzisiaj, jutro, zawsze

Zgłoszenie do artykułu: Dzisiaj, jutro, zawsze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dzisiaj, jutro, zawsze

będę cię kochać tak, kochać tak,

chociaż moja miłość

jest ci nie w smak, kochana!

Dzisiaj, jutro, zawsze

będę ci humor psuć, humor psuć,

choćbyś drzwi zamknęła

nawet na klucz!

Magnetofon wezmę z sobą

i przed drzwiami będę grać,

a na schodach zacznę tańczyć solo charlestona!

Dzisiaj, jutro, zawsze

będę cię złościć tak, złościć tak.

Kochać mnie nie chciałaś, to teraz masz!

Słuchaj dobrze: tak brzmi właśnie

mój charleston, charleston!

Jeśli zaśniesz, to cię zbudzi

mój głos, kochana!

Dzisiaj, jutro, zawsze

brzmieć będzie charleston, charleston,

póki nie zatańczysz

ze mną choć raz!

Magnetofon wezmę z sobą

i pod drzwiami będę grać,

a na schodach zacznę tańczyć solo charlestona!

Dzisiaj, jutro, zawsze,

będę cię złościć tak, złościć tak,

aż się nie rozchmurzysz i powiesz: „Tak”![1], [2]