Dzisiaj w Berlinie

Zgłoszenie do artykułu: Dzisiaj w Berlinie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dzisiaj w Berlinie

Melodia:

kolędy Dzisiaj w Betlejem

Informacje

Pierwszy wariant tekstu został nadesłany przez Stanisława Żelaznego w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Piosenkę śpiewano w czasie okupacji w Batalionach Chłopskich i innych oddziałach w regionie lubelskim, w powiecie Łuków, Radzyń Podlaski, Puławy. Drugą wersję słów przekazał Tadeusz Korczak. Tekst z odmianami ukazał się w: „Lipa” AR. II, 5 II 1941 r.; „Przyśpiewki i wiersze okupacyjne” w „Literatura Ludowa” 1959, nr 3-4, s. 134, przyśpiewka nr 5[1].

Bibliografia