Zgłoszenie do artykułu: Dziwne drzewa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Rosną drzewa rosną dziwne drzewa

pokręcone ich korony

wiodą z sobą dziwne swary

słychać szum dziwnych drzew

rosną drzewa rosną proste drzewa

obdarzone ponad miarę

dumne swej urody darem

śmieją się z dziwnych drzew

kiedyś ranem kiedyś letnim ranem

niespodzianie przyjdą drwale

wytną proste ładne bale

będzie z nich cudzy dom

rosną drzewa rosną dziwne drzewa

odrzucone będą stały

wciąż dziwniejsze wyrastały

rzucą nam dobry cień

rosną drzewa rosną dziwne drzewa

tak jak stoją będą stały

stojąc będą stały

nie powali ich byle grom

kiedyś ranem kiedyś letnim ranem

niespodzianie przyjdą drwale

wytną proste ładne bale

będzie z nich cudzy dom.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 16.12.2015].