Zgłoszenie do artykułu: Ech, jesieni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ech, jesieni, jesieni,

strugi deszczu płyną,

błękit w granat się przemienia,

nagie krzewy tańczą przed idącą zimą,

na płaczącej szybie

czytam letnie wspomnienia.

Czas zamazał twarze starych znajomości,

mimo wszystko je zawsze witam

jak najmilszych gości.

Krzyk spłoszonych ptaków i zachody słońca,

blaski ognia na twarzach,

gawędy bez końca.

Ech, jesieni...

Urok letniej burzy, zapach wrzosów w lesie,

góry, rozpalone równiny,

echo, co głos niesie.

Iskry gwiazd na niebie, co noc migające,

wszystko widzę w zwierciadle okna

z jesienią tańczące.

Ech, jesieni...[1]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik harcerski, s. 457, 458.