Zgłoszenie do artykułu: Echo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jest mały śpiący smok na jesiennym swoim skarbie

Jest wielki pusty dom zamieszkały przez jaszczurkę

Jest narkotyczny dym co przeciąga się jak kot

Kosmos pająka zdmuchnięty przez dziewczynkę

Jest cichy olbrzym co zapędził się do wioski

Jest obolały lis po przygodzie na manowcach

Jest barbarzyński kraj, w którym rządzi władca much

Szkoła dla chłopców, technikum niewinności

A teraz wytęż wzrok i przysięgnij, że mnie znajdziesz

Gdy byłeś dzieckiem rozmawiałem z tobą zawsze

Jak nagły pożar jak zapach ciepłej wiosny

Otwarte okno, w którym czekam od początku[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.armia.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Armia [odczyt: 25.11.2009].