Ej Janicku ka zaś jest

Zgłoszenie do artykułu: Ej Janicku ka zaś jest

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Cy ty łobserwujes

to co ludzie cyniom

Łokradajom lasy

i zwierzyne bijom

Ryby ledwie zywe

w potokak pływajom

Brzuskami do góry

niebo łoglondajom

Ej, Janicku ka ześ jes

ej, Janicku ka zes jes

Ratuj górecki i nase holecki

przecie w tobie płynie górolsko krew

Ka mos swoje serce

co sie nie frasuje

Ka górolsko duma

co się nie buntuje

Pytomy cie piyknie

pulerze Janicku

Chytoj za ciuposke

i brońze gronicków

Ej, Janicku ka zes jes…[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://golec.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Golec uOrkiestra [odczyt: 11.04.2016].