Zgłoszenie do artykułu: Ewolucja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Godzina 3:06 przypadek ten się zdarzył

gdzieś pękły rury, ruszył ściek, ulice już zalane

ropa, olej, kał i mocz, dokładnie wymieszane

zalały parter, podnoszą się, atakują falami

ewolucja w ścieku

ewolucja w ścieku

ewolucja w ścieku

ewolucja w ścieku

główną ulicą gdzie jeszcze wczoraj krążyły limuzyny

płyną odpady, ludzkie zwłoki, ostry zapach zgnilizny

spłoszone stada szalonych szczurów do mieszkań się wdzierają

ludzkość upada w ginącym raju i nowa era nastaje

ewolucja w ścieku

ewolucja w ścieku

ewolucja w ścieku

ewolucja w ścieku

geniuszy dzieła cuda techniki w gównach się przewracają

władcy stworzenia siedzą na dachach na koniec ery czekają

gdy ściek opadnie w śmierdzącym szlamie narodzi się nowe życie

szczury, płazy, gady i muchy na ewolucji szczycie

ewolucja w ścieku

ewolucja w ścieku

ewolucja w ścieku

ewolucja w ścieku.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 14.12.2015].