Zgłoszenie do artykułu: Forever punk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Widziałem cię w Bukareszcie ostatni raz

Pomalowałaś dla mnie usta, nastąpił płacz

Jestem zazdrosny bardzo, dobrze wiesz jak

Tej nocy powiedziałaś „Forever punk”

Forever punk

Forever punk

Kobiety są cudowne złe charaktery

Kobiety są obsesją

Raz, dwa, trzy!

Trzy i cztery!

Ty zimna suko, nie chcę więcej ciebie już znać

Chociaż uwielbiam twoje ciało i twoją twarz

Będę cię torturował bosko przez cały czas

Jak wirtualna panna jękniesz „Forever punk”

Forever punk

Forever punk

Kobiety są cudowne złe charaktery

Kobiety są obsesją

Raz, dwa, trzy!

Trzy i cztery!

Muszę pogodzić się z tą stratą, zostałem sam

Przytulam głowę do pałacu, to miasto znam

Neony mówią mi dobranoc, klasyczny stan

Teraz rozumiem twoje słowa „Forever punk”

Forever punk

Forever punk

Kobiety są cudowne złe charaktery

Kobiety są obsesją

Raz, dwa, trzy!

Trzy i cztery![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://t-love.art.pl/.
Strona internetowa oficjalnego fanklubu T.Love [odczyt: 10.02.2014].