Gaśnie słońce

Zgłoszenie do artykułu: Gaśnie słońce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Już zachodzi jasne słońce

za borem, za rzeką,

tak bym chciała z tobą, miły

iść drogą daleko.

Hen, daleko, gdzie te zbocza

zielone, zielone,

gdzie strumienie chłodne biją,

szumiące spienione.

  Tyle chcę ci wyznać,

  tyle wypowiedzieć

  w słowach najpiękniejszych

  z najpiękniejszych słów.

  Ale cóż po słowie,

  nie wystarczą słowa,

  więcej ci opowie

  kiść wilgotnych bzów.

Pójdę z tobą, gdzie zakwita

puch biały jabłoni,

tam nas dzień przemijający

nie zdąży dogonić.

Umykają nasze lata,

znów kwitną jabłonie,

gaśnie słońce już za rzeką,

a serce wciąż płonie.[1]

Bibliografia